Engasjement, kompetanse og trygghet er grunnpilarene i D3 Karriere. Jeg er opptatt av å være en profesjonell, tillittsfull og god rådgiver for mine kunder. Mine kunders ønsker og behov er kjernen i virksomheten. D3 Karriererådgivning- og Outplacement Program blir skreddersydd og tilpasset personlig til hver enkelt kunde, enten det er bedriftskunder eller privatpersoner. D3 Karriere sin logo med de tre blå ringene, symboliserer mitt fokus på deg. Hvem er du? Hva kan du? Hva vil du? Sammen styrer vi målbevisst mot ditt mål!

Mine verdier

ENGASJEMENT

Jeg engasjerer meg for deg og med deg slik at du når dine mål

KOMPETANSE

Jeg gleder meg til å dele min kompetanse og erfaring med deg

TRYGGHET

Jeg møter deg med trygghet, positiv energi og fokus på deg

Noen referansekunder

Karriererådgiving

Hvordan bli en attraktiv jobbsøker? D3 Karriere sin logo med de tre blå ringene symboliserer mitt fokus på deg! Hvem er du? Hva kan du? Hva vil du? Karriererådgivningsprogrammet blir personlig tilpasset deg og dine behov.

Ønsker du forandring i din nåværende jobbhverdag?

Er du på jakt etter ny jobb?

Vil du ha tips og råd i forhold til CV'n din?

Ønsker du hjelp til å lage en ny målrettet og profesjonell CV?

Hvordan skriver du et søknadsbrev slik at du kommer på intervju?

Hvilket nettverk har du? Hvordan kan nettverket ditt gi deg jobben du ønsker deg?

Hvordan er LinkedIn profilen din? Fremstår du slik du ønsker?

Our awesome features
OUTPLACEMENT PROGRAM

Outplacement program for bedrifter

Karriererådgivningsprogrammet for deg som er på jakt etter ny jobb.

D3 Karriere leverer skreddersydde og personlige karriererådgivningsprogram til bedrifter og deres ansatte. Outplacement programmet tilbys i forbindelse med endringsprosesser i bedriften, omstillinger internt, som del av sluttpakker eller ved nedbemanningsbehov.

Alle karriererådgivningsprogrammene til D3 Karriere blir tilpasset personlig gjennom gode samtaler og rådgivning. Det er viktig at den enkelte får råd og veiledning ut fra sin kompetanse, arbeidserfaring og ønsker for en ny jobbhverdag.

Målrettet kompetansekartlegging vil være avgjørende for å bli en attraktiv jobbsøker, nå nye mål og komme raskt ut i ny jobb.

Headhunting og Rekruttering

Kvalitetssikrer din rekrutteringsprosess!

Jeg tar ansvar for hele rekrutterings- og headhuntingprosesser og har mange års erfaring fra krevende ansettelsesprosesser, hvor ønsket kompetanse er vanskelig å finne.

Rett person på rett plass er avgjørende for at enhver bedrift skal lykkes. Gode ansettelser er verdiskapende for bedriften, mens feilansettelser kan koste dyrt og gi et negativt omdømme. Jeg hjelper deg å kvalitetssikre din rekrutteringsprosess, slik at du oppnår de resultatene du ønsker.

Our awesome features

Tilbakemeldinger fra noen av mine kunder

Vil du at jeg skal kontakte deg?

Vi vil ta kontakt!