D3 Karriere

Engasjement, kompetanse og trygghet er grunnpilarene i D3 Karriere. Jeg er opptatt av å være profesjonell, tillitsfull og en god rådgiver. Mine kunders ønsker og behov er kjernen i virksomheten.

Jeg bruker fyrtårnet som metafôr på ditt mål. Jeg hjelper deg å styre mot målet. D3 Karriere sin logo med de tre blå sirklene, symboliserer mitt fokus på deg.
Hvem er du? Hva kan du? Hva vil du?

Mine verdier

Engasjement

Vi engasjerer oss for deg og med
deg slik at du skal nå dine mål

Kompetanse

Vi ser frem til å dele vår
kompetanse og erfaring med deg

TRYGGHET

Vi møter deg med trygghet,
positiv energi og fokus på deg

SAMMEN SKAL
VI FINNE UT

Våre referanser

Timene med deg har vært svært nyttige og lærerrike. Jeg er ikke i tvil om at dine råd og veiledning hjalp meg til å få jobben jeg ønsket meg. Spesielt hadde jeg stor nytte av råd rundt selve søkeprosessen, formulering og oppbygging av søknad og ikke minst intervjuene. Sistnevnte tror jeg helt klart gjorde utslaget for at jeg fikk jobben jeg ville ha. Jeg kommer derfor uten tvil til å anbefale dine tjenester til andre i samme situasjon som meg.
Referanse fra TV2
Jeg mistrivdes på jobb, hvor det hadde vært store endringer og mange omstillinger. Jeg klarte ikke å håndtere hverdagen min og det førte med seg stressymptomer, søvnvansker og problemer privat. D3 ga meg verdifull rådgivning, coaching og nyttige verktøy, som hjalp meg til å se prosessen og valgene mine på en ny og konstruktiv måte. D3 er imøtekommende, engasjert og profesjonell. Programmene som D3 Karriere tilbyr kan varmt anbefales.
Coaching ref. fra Benedicte H.
Nina har bistått oss gjennom 3 år med rekruttering av meglere, daglige og faglige ledere til Eie kontorene. I denne samarbeidsperioden har Nina lykkes i å ansette mer enn 30 meglere for Eie. Nina har vist en enestående evne til å følge kandidater tett over tid og ikke minst har Nina en imponerende grundighet i å kartlegge, forstå og jobbe med mennesker. Samarbeidet med Nina har alltid vært meget hyggelig og profesjonelt.
Christian Vammervold Dreyer, adm.dir. Eie
Nina Melgård was engaged in recruitment for Lloyd´s Register Norway for a period of two years. I experienced Nina as a pleasant person and an excellent recruiter. In particular I found her to be good in dealing with people. She showed a strong interest in and enthusiasm to learn about the organisation she was recruiting for in order to be able to select the most suitable candidates. She is professional, effective and result oriented.
Espen Kiaer, Managing Director, Lloyd’s Register
Jeg lærte mer om hva stress er og hva det gjør med kroppen og hjernen. Jeg ble utfordret mht mine vaner og overbevisninger. Rie gjorde meg også mer bevisst når det gjelder viktigheten av dypere og roligere pust – det å legge inn små pusterom i hverdagen. MyTimeout-konseptet med avspenningstrening på spesialbenker ble også en behagelig og effektiv metode for å ”lande og lade opp”!
Coaching ref. fra Erik S.
Nina har vært engasjert av Asker og Bærum Budstikke for å utvikle markedet for stilling ledig i Budstikka. Dette er en krevende type innsalg og Nina gjorde en meget god jobb for oss på dette oppdraget. Nina arbeider strukturert og systematisk. Hun har gode kontaktskapende evner og fikk god relasjon med kundene. Vi opplevde at Nina gjennom dette oppdraget utviklet vår posisjon overfor bedriftskundene hun kontaktet på en god måte.
Terje Tandberg, adm. dir. Budstikka
;