D3 Karriere leverer skreddersydde og personlige karriererådgivningsprogram til bedrifter og deres ansatte. Outplacement programmet tilbys i forbindelse med endringsprosesser i bedriften, omstillinger internt, som del av sluttpakker eller ved nedbemanningsbehov.

Image alt

Næringslivet er i stadig endring og det kan blant annet føre til utfordringer i forhold til å møte bedriftens fremtidige kompetansebehov, hvor endringer eller omstillinger internt vil være nødvendig. I en slik fase kan det å tilby karriererådgivning/outplacement program til hun eller han som skal forlate bedriften være et godt tilbud. Det er tøft å stå alene når man skal søke ny jobb! Ved å være litt raus i denne fasen så vil det gi bedriften et godt omdømme og ikke minst vil det bli satt pris på av den ansatte.

Alle karriererådgivningsprogrammene til D3 Karriere blir tilpasset personlig gjennom gode samtaler og rådgivning. Det er viktig at den enkelte får råd og veiledning ut fra sin kompetanse, arbeidserfaring og ønsker for en ny jobbhverdag. Målrettet kompetansekartlegging vil være avgjørende for å bli en attraktiv jobbsøker, nå nye mål og komme raskt ut i ny jobb.

Jeg er både karriererådgiver, headhunter og rekrutterer og har mange års erfaring fra denne bransjen. Med andre ord sitter jeg på alle sider av bordet og med det har jeg en unik kompetanse og kunnskap om hvordan en CV skal utformes, hvordan man bygger en målrettet LinkedIn profil og hva søknadsbrevet skal inneholde, slik at man kommer på intervju.

Jeg opplever at alle mine kunder får den jobben de ønsker seg og når sine mål. www.d3karriere.no viser noen av mine referansekunder og der vil du også finne utdrag og tilbakemeldinger direkte fra mine kunder.

Karriererådgivningsprogrammet

Karriererådgivningsprogrammet vil blir skreddersydd personlig til deg og de ønsker ogbehov du har i forhold til å nå dine mål. De fleste av mine kunder enten det er privatkunder eller bedriftskunder har stor glede av dette programmet:

Forventningsavklaring. Hva er målet ditt? Hvordan når du målet ditt?

Kompetansekartlegging. Hvem er du? Hva kan du? Hva vil du?

Resultatmål med en tydelig handlingsplan

Utarbeidelse av en målrettet og profesjonell CV

Hvordan spisser du CV’n til de stillingene du søker?

Bygge opp en god og målrettet LinkedIn profil

Hvordan bruker du LinkedIn på en smart måte slik at du blir lagt merke til?

Annonseanalyse

Hvordan skrive et søknadsbrev som gjør at du kommer på intervju?

Nettverksbygging med konkrete tips og råd

Presentasjonsteknikk og målrettet kommunikasjon

Intervjutrening

Hvordan følger du opp etter at du har vært på intervju?

Referansesjekk. Hvordan får du gode og riktige referanser?

Aksept av nytt jobbtilbud

Jeg gleder meg til å bistå dere

Our awesome features

Vil du vite mer om vårt Outplacement program for bedrifter?

Vi vil ta kontakt!