StressHÅNDTERING

HELSECOACHING

Stresshåndtering blir stadig viktigere i et arbeidsmarked hvor det stilles store krav til prestasjoner. Økende grad av digitalisering, endringsprosesser og større arbeidsmengde vil påføre ledere og medarbeidere økt belastning. Bevissthet i forhold til stresshåndtering, tilstedeværelse og fokus vil være avgjørende for at hverdagen skal fungere optimalt.

Vi tilbyr deg tilpasset og målrettet helsecoaching, slik at du får en bevisstgjøring i forhold til hva som stresser deg og hvordan du kan håndtere dette på en effektiv og god måte. Du vil oppleve at det er verdifullt å ha en helsecoach, som støtter og hjelper deg i stressrelaterte situasjoner. Ved å lære teknikker, som demper stress i kroppen, påvirkes immunsystemet positivt og du vil få bedre helse. Vi gir deg konkrete verktøy og hverdagsråd i forhold til stresshåndtering, avspenningsøvelser, pust og god søvn.

Velkommen til D3 Karriere

pixel perfect design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

retina ready

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

clean modern code

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

Responsive design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

loaded with power

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.

Completely Customizable

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius.